Segregując odpady, dzielimy je na: segregowanie odpadów na metal i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady biodegradowalne i odpady zmieszane. Co się kryje pod każdą z tych kategorii? Wyjaśniamy poniżej.

Niebieski na papier z napisem PAPIER

WRZUCAMY

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe

Zielony na szkło z napisem SZKŁO

WRZUCAMY

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych

Żółty na tworzywa sztuczne (w tym metale i opakowania wielomateriałowe) z napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

WRZUCAMY

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych*
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)*
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików *bez resztek żywności

Brązowy na odpady biodegradowalne i zielone z napisem BIO

WRZUCAMY

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew

Czarny z napisem ZMIESZANE (NIESEGREGOWANE)

WRZUCAMY

Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. Np.:

 • odpady kuchenne
 • ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne
 • pieluchy i podpaski
 • zatłuszczony papier
 • rozbita szklanka
 • ceramika

Przypominamy również, że w Słubicach działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego należy oddawać te śmieci, które nie pasują lub nie mieszczą do żadnego z powyższych pojemników.

Są to w szczególności tzw. elektrośmieci, czyli wszystkie zużyte urządzenia zawierające układy elektroniczne, odpady gabarytowe (np. meble) i posegregowane odpady budowlane.

Ponadto do pojemników nie należy wyrzucać baterii i przeterminowanych leków – baterie przyjmowane są w większości supermarketów i budynkach publicznych takich jak szkoły, urząd.

Leki przyjmowane są w niektórych słubickich aptekach.