Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Krótka 8
69-100 Słubice
REGON: 210345357
NIP: 5981029335

Numer BDO: 000029068

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu Artur Smoleński

Obsługa przez sekretariat:

Tel. (95) 758 20 16
Email: pukslubice@op.pl

Nr wewnętrzne:

Gł. Księgowy Elżbieta Gniadek
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 23

Z-ca Gł. Księgowego Aleksandra Żabówka
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 21

Specjalista ds. Kancelaryjnych, Kadrowych i Płacowych Izabela Łapko
Tel. (95) 758 20 16 wewn. 20

Sprawy związane z wywozem nieczystości, wynajmem sprzętu, pojemników, obsługi PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów):

Kierownik Działu Gospodarki Odpadami

Przemysław Cichowicz,
Majster Henryk Kos
Tel. (95) 758 27 62
Tel. Kom. 501 554 916

Sprawy związane ze sprzątaniem miasta, utrzymaniem zieleni, „Akcją Zima”:

Kierownik Działu Sprzątania Mienia i Utrzymania Zieleni 
Andrzej Bycka
Tel. (95) 758 27 62
Tel. kom. 570 333 411

Uwaga:

Nie obsługujemy Instalacji Przetwarzającej Odpady Komunalne w Kunowicach. Nie obsługujemy targowiska miejskiego w Słubicach.